Schnauzer - Eladó schnauzer kiskutya almok 2014 K  0
Schnauzer - Eladó schnauzer kiskutya almok 2014 K  0
Schnauzer - Eladó schnauzer kiskutya almok 2014 K  0
Schnauzer - Eladó schnauzer kiskutya almok 2014 K  0
Khroum & Kaoma Night 5 hónapos
Schnauzer - Eladó schnauzer kiskutya almok 2014 K  0
1 éves Khroum és Kharma
Schnauzer - Eladó schnauzer kiskutya almok 2014 K  0
Kaoma : HPJ,BOB