Schnauzer - Previous litters 2019.Q 0

Schnauzer - Previous litters 2019.Q 0

Schnauzer - Previous litters 2019.Q 0

8 weeks old males
Schnauzer - Previous litters 2019.Q 0
Schnauzer - Previous litters 2019.Q 0
Schnauzer - Previous litters 2019.Q 0

8 weeks old females
Schnauzer - Previous litters 2019.Q 0
Schnauzer - Previous litters 2019.Q 0
Schnauzer - Previous litters 2019.Q 0
Schnauzer - Previous litters 2019.Q 0